Öppettider för inlämning och hämtning: 8:00-9:00 & 16:00-17:00 alla dagar!

Bokningsregler

Hund- & kattpensionat

Bokningsregler

VÅRA BOKNINGSREGLER

Det är viktigt att du som kund läser igenom alla våra bokningsregler innan du gör din bokning. Alla våra bokningsregler hittar du på denna sida!

Betalning:
Betalning sker med Kort eller swish vid inlämning av djuret.
Vi tar betalt för bokad tid, oavsett om hunden/katten hämtas tidigare el. lämnas senare än bokat.

Ev. rabatter gäller de datum som är bokade. Förkortas bokningen i efterhand gäller ordinarie pris.

Storhelger:
Ingen inlämning/hämtning på: midsommarafton, julafton och juldagen.
Förkortade tider (end. 16:00-17:00) på: påskafton, midsommardagen,
annandag jul & nyårsdagen.
Förkortade tider (end. 08:00-09:00) på: nyårsafton.

Tider för inlämning/hämtning:
Öppettider för inlämning och hämtning: Alla dagar 8:00-9:00 & 16:00-17:00 
Övriga tider jour enligt överenskommelse

Vill ni ändra en bokad tid i efterhand – ta kontakt med oss på telefon el. mail!

Bokningsregler

Binagården

Avbokning/avbokningsavgift:
Vid samtliga avbokningar som mottages mindre än 1 vecka före den bokade incheckningen kommer en avbokningsavgift att tillämpas. Avgiften utgör 20% av den totala bokningssumman, dock aldrig lägre än 250 SEK, samt en fakturaavgift om 25 SEK.

Efter avbokningen har genomförts kommer en bekräftelse på avbokningen att skickas via antingen e-post eller post inom 2 arbetsdagar. För vistelser som inte avbokas och som inte nått oss senast klockan 18:00 dagen innan vistelsen kommer full prisdebitering att äga rum.

Inackorderingsavtal:

Inackorderingsinnehavaren har nedanstående dag mottagit ovanstående hund och förbinder sig härmed att på bästa sätt omhändertaga densamma. Skulle hunden under tiden insjukna, kommer ovan angiven kontaktperson att underrättas, samt veterinär vid behov anlitas.

Ägaren/vårdnadshavaren av den enligt mottagningsbeviset avlämnade hunden, försäkrar att ovan lämnade uppgifter är riktiga och godkänner angiven vårdkostnad, förbinder sig vidare att senast vid hundens avhämtande erlägga uppkomna vårdkostnader jämte eventuella veterinärkostnader och medger att hunden får utgöra säkerhet för dessa.
Avhämtas inte hunden inom tre dagar efter överenskommen tid eller efter anmodan, utgår därefter vårdkostnad med dubbelt belopp.
Avhämtas inte hunden inom 14 dagar efter det anmodan därom sänts i rekommenderad försändelse till undertecknad ägare/vårdnadshavare, har pensionatet rätt att förfara med hunden på sätt som synes bäst för täckande av uppkomna inackorderingsavgifter och andra kostnader.
Inackorderingsinnehavaren fritas från allt ansvar för persedlar m.m. som medföljt hunden.

Inackorderingsinnehavaren fritas från allt ansvar för sjukdom samt brand-, olycksfall- och andra skador som hunden kan ådra sig under inackorderingstiden och som ej ersätts av ansvarighetsförsäkring.

Val av rum / Jordbruksverkets regler:

I Rastgård som är 30 kvadratmeter får vistas:

-1st Hund med mankhöjd över 65cm

– 2st Hundar med mankhöjd över 65cm

– 3st Hundar med mankhöjd upp till 55cm

– 4st Hundar med mankhöjd upp till 35cm

-5st Hundar med mankhöjd upp till 25cm           

I Rastgård som är 24 kvadratmeter får vistas:

-1st Hund med mankhöjd över 65cm

-2st Hundar med mankhöjd upp till 65cm

-3st Hundar med mankhöjd upp till 35cm

-4st Hundar med mankhöjd upp till 25cm  

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida

Bokning:

Bokning sker via vårt online bokningssystem, ”boka online”, här på vår hemsida. 

Om ni får problem kontakta oss via vår mail: bokninghundpensionat@gmail.com

I samband med bokningen skickar vi en bokningsbekräftelse via e-post. 

Vid bokning förbinder sig den angivna ägaren/vårdnadshavaren av djuret att följa våra hälsokrav samt dessa bokningsregler.

Övrigt:

Vi tar emot löptikar, men vi friskriver oss från ansvar om tiken blir dräktig under vistelsen. Pensionatet bär ingen skyldighet för eventuella sjukdomar eller skador som kan påverka hunden eller katten under vistelsen, såvida det inte kan bevisas att sådana sjukdomar eller skador uppstått på grund av bristande övervakning från pensionatets sida.

Pensionatet förbehåller sig rätten att avsluta ett inackorderingsavtal och kräva att hunden hämtas inom 2 dagar om hunden inte kan hanteras på grund av aggressivitet. Detta beslut fattas med vårt personals säkerhet som första prioritet. Eventuell återstående kostnad för bokningstiden kommer att återbetalas. Enligt inackorderingsavtalet  är ägaren eller vårdnadshavaren för hunden eller katten skyldig att täcka eventuella veterinärkostnader som kan uppstå, senast vid djurets avhämtning.

Vi tar inte ansvar för föremål som medföljer djuret, såsom sängkläder, halsband, koppel och liknande.